Лиляна Бакайоко - френско-български адвокат,
доктор по право

Лиляна Бакайоко има двойна квалификация: тя практикува като адвокат както в България, така и във Франция, и е специализирана както в българското право, така и във френското право.

Българско право
 • Търговско право
 • Дружествено право
 • Данъчно право
 • Право на конкуренцията
 • Енергийно право
 • Потребителско право
 • Право на интелектуалната собственост
 • Гражданско право
 • Семейно право
 • Вещно право
 • Трудово право
 • Право на обществените поръчки
 • Международно частно право
 • Процесуално право и арбитраж
Френско право
 • Търговско право
 • Дружествено право
 • Данъчно право
 • Право на конкуренцията
 • Енергийно право
 • Потребителско право
 • Право на интелектуалната собственост
 • Гражданско право
 • Семейно право
 • Вещно право
 • Трудово право
 • Право на обществените поръчки
 • Международно частно право
 • Процесуално право и арбитраж
webmaster