Лиляна Бакайоко - френско-български адвокат,
доктор по право
Лиляна Бакайоко - публикации
  • Необходимост от промени в процесуалното законодателство, с оглед на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Правен Свят, България, № 10, декември 2011 г., стр. 74-79.

  • Ангажиментът в правото (Индивидуализацията и Гражданският кодекс през XXI век), (L’engagement en droit (L’individuation et le Code civil au XXIème siècle)), 445 стр., Éditions Publibook Université, Париж, Франция, 2007 г.

  • Ангажиментът в правото, или разсъждения върху непризнатата опора за оптимизация на правото (L’engagement juridique, ou quelques réflexions sur le méconnu support de l’optimisation du droit), Revue de la Recherche Juridique, Droit Prospectif, Париж, Франция, № 2006-1, стр. 505-523.

  • Ангажиментът в правото, (L’engagement en droit), 307 стр., Докторска дисертация, ANRT, Париж, Франция, 2004 г.

webmaster