Лиляна Бакайоко - френско-български адвокат,
доктор по право

Франкофонски и англофонски адвокат в България

Лиляна Бакайоко - адвокат и доктор по правоЛиляна Бакайоко е френско-български адвокат и доктор по право.

Завършила е в университет „Пантеон-Асас“ (Париж II, Франция), където е защитила докторската си дисертация „Ангажиментът в правото“ (L'engagement en droit). Придобила е и следдипломна квалификация по българско право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Лиляна Бакайоко е практикувала в продължение на четири години като адвокат в Парижка адвокатска колегия, от където се е отписала временно, за да се впише в Софийска адвокатска колегия. Създала е собствена кантора в България през 2011 г. Понастоящем Лиляна Бакайоко практикува като адвокат както в България, така и във Франция.

Кантората обслужва предимно френскоговорящи, англоговорящи и български клиенти, като комбинира изключителен професионализъм с много човешки подход и дълбоко познание както на френската, така и на българската култури.

Лиляна Бакайоко владее перфектно френски и български език, и отлично английски. Тя притежава ценен професионален опит, придобит както във Франция, така и в България: в допълнение към адвокатската си практика, тя е преподавала право на френски и английски език в продължение на десет години във висши учебни заведения в Париж. Автор е на книгата "Ангажиментът в правото (Индивидуализацията и Гражданският кодекс през XXI век)", (L’engagement en droit (L’individuation et le Code civil au XXIème siècle), 445 стр.), публикувана на френски език от издателство Éditions Publibook Université, Париж, Франция.

Благодарение на мултикултурната си основа, кантората осигурява изключително добре адаптирано юридическо обслужване както на местни, така и на чуждестранни клиенти, като предлага оптимални и ефикасни юридически решения.

webmaster